Konkurs o Puchar Pytii

Cel:

Analiza sondaży i prognoz wyborczych oraz nagrodzenie najlepszych.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie uwzględniane są sondaże i prognozy przeprowadzone i opublikowane w ostatnich dwóch tygodniach przed wyborami.
 2. Dla każdego ośrodka, który przeprowadził w tym okresie więcej niż jedno badanie opinii, uwzględniany jest jedynie ostatni sondaż / prognoza.
 3. Kapituła analizuje wyniki sondaży i prognoz i porównuje je z wynikami wyborów. Obliczane są odległości sondaży i prognoz od wyników wyborów przy użyciu różnych metryk. Są to m.in. metryki: D_STAT (kąt statystyczny), L_1 (miejska), L_2 (euklidesową), L_INFTY (Czebyszowa). Im mniejsza odległość sondażu do wyników wyborów, tym lepszy sondaż.
 4. Kapituła wnikliwie analizuje wyniki dla różnych metryk, dyskutuje i decyduje o przyznaniu nagród.

Dotychczasowe edycje konkursu:

I edycja – wybory prezydenckie, maj-czerwiec 2015

II edycja – wybory parlamentarne, październik 2015

III edycja – wybory samorządowe, listopad 2018

IV edycja – wybory do Parlamentu Europejskiego, maj 2019

Kapituła

 • Karol Życzkowski – Przewodniczący
 • Dariusz Stolicki – Sekretarz 
 • Daria Boratyn
 • Jarosław Flis
 • Robert Konieczny
 • Zbigniew Puchała
 • Wojciech Słomczyński
 • Stanisław Szufa

IV edycja Konkursu o Puchar Pytii

12 czerwca 2019 r., podczas debaty Optymalna Ordynacja Wyborcza 2023, organizowanej przez Fundację Służby Rzeczypospolitej i odbywającej się w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie, ogłosiliśmy wyniki IV Konkursu o Puchar Pytii za najlepsze sondaże w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Za najlepszy sondaż Kapituła uznała sondaż firmy CBM Indicator z dnia 24.05.2019 r., który był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej w metrykach: miejskiej (L_1), euklidesowej (L_2) oraz według kąta Bhattacharyyi, a także dawał podział mandatów najbliższy rzeczywistemu według wszystkich rozpatrywanych metryk. Ze względu jednak na znaczny błąd w oszacowaniu wyniku zwycięzcy (sięgający 5 punktów procentowych) Kapituła postanowiła nie przyznawać Złotego Pucharu Pytii, a jedynie Puchar Srebrny. Brązowe medale otrzymały firmy Estymator i IBRIS, których sondaże zajęły ex aequo miejsce drugie.

W kategorii prognoz Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: dla Marcina Palade (zwycięzcy w metrykach L_2 i L_INFTY) oraz dla firm PARR i Badania.pro (zwycięzcy w metryce L_1 oraz ex aequo z innymi według kąta Bhattacharyyi).

Protokół Konkursu

Szczegółowe wyniki

Data opublikowania: 08.12.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Poprzednie edycje

I edycja – wybory prezydenckie, maj-czerwiec 2015

I tura wybrów

Kapituła nie przyznała Złotego Pucharu Pytii, gdyż żaden przed pierwszą turą wyborów nie przewidział prawidłowo kolejności pierwszych dwóch kandydatów.

Miedziany Puchar Pytii – IBRIS

 

II tura wyborów

Złoty Puchar Pytii – PP/ROBOP

wyróżnienia – CBOS i Millward Brown

 

Szczegółowe wyniki

II edycja – wybory parlamentarne, październik 2015

wyniki wyborów

Złoty Puchar Pytii – TNS Polska

wyróżnienia – IBRIS i Estymator

 

podział mandatów w Sejmie – predykcje

Nie przyznano Złotego Pucharu, gdyż żadna z rozpatrywanych predykcji nie wskazywała na uzyskanie samodzielnej większości głosów przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, ani też nie wskazała poprawnie, które komitety będą reprezentowane w parlamencie.

wyróżnienie – Marcin Palade

 

Szczegółowe wyniki

III edycja – wybory samorządowe, listopad 2018

wybory do sejmików

Złoty Puchar Pytii – IBRIS

wyróżnienie specjalne – Marcin Palade

 

wybory prezydentów miast

wyróżnienia – Millward Brown oraz Instytut Badań Samorządowych

 

Szczegółowe wyniki

IV edycja – wybory do Parlamentu Europejskiego, maj 2019

sondaże

Złotego Pucharu nie przyznano ze względu na znaczny błąd wszystkich sondaży w szacowaniu wyniku zwycięzcy (rzędu 5 punktów procentowych).

Srebrny Puchar Pytii – CBM Indicator

brązowe medale – Estymator i IBRIS

 

prognozy

wyróżnienia – Marcin Palade oraz PARR i Badania.pro

 

Szczegółowe wyniki