Rada Naukowa Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

W skład Rady Naukowej CBIP na kadencję 2018-2022 wchodzą:

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.