Spotkanie ws. Platformy Politologii Empirycznej – Warszawa, 27 września 2013

27 września w Warszawie w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego doszło do spotkania naukowców chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Platforma Politologii Empirycznej", w którym CBIP UJ jest wiodącym partnerem fundacji Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków z Warszawy (UW, UKSW, SWPS/PAN), Wrocławia (UWr), Łodzi (UMŁ) i Olsztyna (UWM). Twająca 2 godziny dyskusja pozwoliła ustalić, czego po projekcie oczekują jego uczestnicy jak i skonkretyzować formułę PPE.

W najbliższym czasie w Krakowie planowane jest kolejne spotkanie robocze, do udziału w którym zapraszamy naukowców chcących zapoznać się z ideą Platformy, a nieobecnych w Warszawie.

Data opublikowania: 30.09.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki