Powołanie Kierownika Centrum

Dr Jacek Sokołowski z Katedry Współczesnej Polityki Polskiej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ z dniem 24.07.2013 r. został powołany w drodze konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką.

Data opublikowania: 18.09.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki