Rada Naukowa Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Zgodnie z §6 Regulaminu Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, Decyzją nr 6 Rektora UJ z 15 lutego 2013 roku oraz Decyzją nr 15 Rektora UJ z 17 kwietnia 2013 roku, powołana została Rada Naukowa CBIP. W jej skład, w wyniku rozmów między przedstawicielami Wydziałów Matematyki i Informatyki oraz Studiów Międzynarodowych i Politycznych, weszli:

  • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ - Wydział Prawa i Administracji UJ;
  • mgr Dorota Król – zastępca kwestora UJ ds. finansowych;
  • prof. dr hab. Armen Edigarian – Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
  • dr hab. Jarosław Flis – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak – Wydział Filozoficzny UJ;
  • prof. dr hab. Jerzy Ombach – Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
  • prof. dr hab. Wojciech Słomczyński – Wydział Matematyki i Informatyki UJ - przewodniczący Rady;
  • prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
  • prof. dr hab. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.