Gminy i JOW-y: pierwsza próba

Termin: 16.11.2017
Miejsce: Aula Nowodworskiego, Collegium Nowodworskiego, Kraków, ul. św. Anny 12
Organizator: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, Fundacja im. Stefana Batorego, Klub Jagielloński

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

we współpracy z

Fundacją im. Stefana Batorego

Klubem Jagiellońskim

ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w:

Konferencji naukowej

Gminy i JOW-y: pierwsza próba

Kraków, 16 listopada 2017 r.

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Nowodworskiego, Kraków ul. św. Anny 12

Aula Nowodworskiego godz. 10.30 -17.30

 

Patronat honorowy:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

W programie:

Prezentacja wyników projektów poświęconych badaniu skutków wprowadzenia JOW-ów w gminach:

  • Wpływ zmiany systemu wyborczego na samorządową scenę polityczną - Adam Gendźwiłł (UW)
  • Gerrymandering w wyborach do rad gmin w 2014 r. - Wojciech Słomczyński (UJ), Dariusz Stolicki (UJ)
  • Personalne efekty instytucjonalnej zmiany - Jarosław Flis (UJ)

Dyskusja panelowa

moderacja: Agnieszka Pawłowska (URz)

goście: Marek Sowa (poseł na Sejm RP), Marek Wójcik (poseł na Sejm RP), Bartłomiej Wróblewski (poseł na Sejm RP), Tomasz Żak (burmistrz Andrychowa), Szymon Łytek (wójt gminy Czernichów), Krzysztof Mazur (prezes Klubu Jagiellońskiego), Mikołaj Cześnik (USWPS, członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)

 

Panel otwarty

moderacja: Jarosław Flis

prelegenci: Maciej Onasz (UŁ), Wojciech Langer (UJ), Dominik Boratyn (URz), Karol Piękoś (URz), Damian Wicherek (URz)

 

Celem konferencji jest podsumowanie wyników badań nad wprowadzeniem od 2014 r. w polskich gminach nowej ordynacji wyborczej - systemu większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - i jego konsekwencjami dla polityki lokalnej. Jest ona adresowana do badaczy problemu (politologów, socjologów, prawników, badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu i administracji, a także przedstawicieli nauk ścisłych - matematyków, fizyków czy geografów ) oraz praktyków - polityków lokalnych i sejmowych oraz administracji wyborczej.

Konferencja odbywa się na rok przed wyborami samorządowymi - jest to czas ciągle jeszcze wystarczający, żeby wprowadzić korekty Kodeksu Wyborczego, wynikające z pierwszych doświadczeń. Jednocześnie różne środowiska naukowe, badające efekty zmian, mogą przedstawić już wyniki swoich analiz. Trzy lata działalności rad wybranych według nowych reguł to także źródło doświadczeń, pozwalające przedstawić obserwacje i uogólnienia samych uczestników, w tym także ukierunkować badania tego zagadnienia podejmowane w przyszłości.

Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki