Jarosław Flis

Kierownik projektów: Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. oraz Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej 

jednostka:
Zakład Badań nad Mediatyzacją
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

e-mail: jaroslaw.flis@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

  • komunikowanie polityczne
  • Public Relations
  • zachowania wyborcze
  • systemy wyborcze
  • lokalna scena polityczna
  • zarządzanie w sektorze publicznym
  • partycypacja społeczna