Jacek Sokołowski

 

jednostka:

Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

e-mail: jacek.sokolowski@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:
  • regulacja procesu stanowienia prawa w ujęciu empirycznym
  • ekonomiczna analiza prawa w kontekście decyzji kolektywnych w prawie prywatnym i publicznym

Przebieg kariery naukowej:

od 2014 - adiunkt w Katedrze Współczesnej Polityki Polskiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2010-2014 - asystent w Katedrze Współczesnej Polityki Polskiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2006-2008 - kierownik projektu "Polski parlamentaryzm w świetle danych empirycznych"

2005-2010 - adiunkt w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

2005 - stopień doktora nauk prawnych, Uniwersytet Ruperta-Karola w Heidelbergu, Wydział Prawa

Publikacje