Konferencja naukowa pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba" Kraków, 16 listopada 2017 r.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z  Fundacją im. Stefana Batorego oraz Klubem Jagiellońskim zorganizowało 16 listopada 2017 r. konferencję naukową pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba". Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Celem konferencji było podsumowanie wyników badań nad wprowadzeniem od 2014 r. w polskich gminach nowej ordynacji wyborczej – systemu większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - i jego konsekwencjami dla polityki lokalnej. Wydarzenie adresowane było do badaczy problemu oraz praktyków – polityków lokalnych i sejmowych oraz administracji wyborczej.

Wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku 

Konferencja objęta była honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką powstało w czerwcu 2012 r z inicjatywy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie empirycznych badań nad prawem i polityką z zastosowaniem metodologii odwołującej się do nauk ścisłych, w szczególności rachunku prawdopodobieństwa, analizy statystycznej i teorii gier. Obecnie działalność badawcza Centrum koncentruje się m.in. na problematyce systemów i zachowań wyborczych, procesów legislacyjnych oraz podejmowania decyzji zbiorowych, zarówno w aspektach teoretycznych (jak matematyka wyborcza), jak i empircznych. Ponadto Centrum wspiera wszelkie działania na rzecz empirycznych,  interdyscyplinarnych badań nad polityką.

Obecnie Centrum realizuje dwa projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki: Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. oraz Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej.