Konferencja naukowa pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba" Kraków, 16 listopada 2017 r.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja im. Stefana Batorego oraz Klub Jagielloński mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba", która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Celem konferencji jest podsumowanie wyników badań nad wprowadzeniem od 2014 r. w polskich gminach nowej ordynacji wyborczej – systemu większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - i jego konsekwencjami dla polityki lokalnej. Jest ona adresowana do badaczy problemu oraz praktyków –polityków lokalnych i sejmowych oraz administracji wyborczej.

Wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku 

Konferencja objęta jest honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres: cbip@uj.edu.pl

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką powstało w czerwcu 2012 r z inicjatywy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie empirycznych badań nad prawem i polityką z zastosowaniem metodologii odwołującej się do nauk ścisłych, w szczególności rachunku prawdopodobieństwa, analizy statystycznej i teorii gier. Obecnie działalność badawcza Centrum koncentruje się m.in. na problematyce systemów i zachowań wyborczych, procesów legislacyjnych oraz podejmowania decyzji zbiorowych, zarówno w aspektach teoretycznych (jak matematyka wyborcza), jak i empircznych. Ponadto Centrum wspiera wszelkie działania na rzecz empirycznych,  interdyscyplinarnych badań nad polityką.

Obecnie Centrum realizuje dwa projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki: Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. oraz Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej.