Dariusz Stolicki

Zastępca kierownika ds. badań

jednostka:

Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

e-mail: dariusz.stolicki@uj.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

  •     systemy wyborcze, matematyka wyborcza
  •     badania porównawcze i statystyczne nad procesem legislacyjnym
  •     konstytucjonalizm amerykański, amerykański system prawny i polityczny
  •     tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
  •     metody Monte Carlo


Przebieg kariery naukowej:

2018 - stopień doktora w dyscyplinie nauki o polityce, tytuł rozprawy: Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA

2012-2018 - doktorant w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Publikacje:

Repozytorium UJ

Google Scholar