Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się publikacja "Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów" autorstwa prof. dr. hab. Kazimierze Rzążewskiego (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), dr. hab. Wojciecha Słomczyńskiego (przewodniczący Rady Naukowej CBIP, Instytut Matematyki UJ) oraz prof. dr. hab. Karola Życzkowskiego (członek Rady Naukowej CBIP, Instytut Fizyki UJ).

Jak losowano urzędników w starożytnych Atenach, a jak wybierano dożę w średniowiecznej Wenecji? W jaki sposób konklawe dokonuje wyboru papieża? Jak wyłania się najlepszego w zawodach łyżwiarskich, a jak zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego? Czy wynik wyborów prezydenckich może zależeć od rodzaju systemu wyborczego, a skład parlamentu od wielkości i kształtu okręgów wyborczych? Jak wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego? Bogato ilustrowana książka przystępnie odpowiada na te pytania, przedstawiając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących zbiorowego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów w każdej dziedzinie życia.

Więcej informacji:

https://wydawnictwo.sejm.gov.pl/wydawnictwo_sejmowe.nsf/product.xsp?PU=C2611791F81F1C15C1257E05002E4149
http://kazdyglos.eu/about.html
Facebook

Data opublikowania: 11.05.2014
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski