Spotkanie ws. Platformy Politologii Empirycznej – Warszawa, 27 września 2013

27 września w Warszawie w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego doszło do spotkania naukowców chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Platforma Politologii Empirycznej", w którym CBIP UJ jest wiodącym partnerem fundacji Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków z Warszawy (UW, UKSW, SWPS/PAN), Wrocławia (UWr), Łodzi (UMŁ) i Olsztyna (UWM). Twająca 2 godziny dyskusja pozwoliła ustalić, czego po projekcie oczekują jego uczestnicy jak i skonkretyzować formułę PPE.

W najbliższym czasie w Krakowie planowane jest kolejne spotkanie robocze, do udziału w którym zapraszamy naukowców chcących zapoznać się z ideą Platformy, a nieobecnych w Warszawie.

Data opublikowania: 30.09.2013
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski