Badacze z CBIP UJ na konferencji SING 15 w Turku

W dniach 2-4 lipca 2019 badacze z Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ brali udział w konferencji SING 15 (15th European Meeting on Game Theory) w fińskim Turku. Organizowany dorocznie SING jest największą europejską konferencją poświęconą teorii gier. W tym roku wzięło w nim udział ponad 200 badaczy z różnych krajów i przedstawiono ponad 150 referatów.

W drugim dniu obrad Daria Boratyn przedstawiła referat pt. Strategic Voting in Grading Systems, poświęcony odporności systemów sędziowskich na głosowanie strategiczne, a w ostatnim dniu Dariusz Stolicki przedstawił referat Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results, w którym zrelacjonował uzyskane z Wernerem Kirschem, Wojciechem Słomczyńskim i Karolem Życzkowskim wyniki badań nad przyczynami niemotoniczności wpływu usunięcia gracza z systemu głosowania ważonego na siły głosu pozostałych graczy. Dyskusje po obu referatach kontynuowano podczas rozmów kuluarowych, które umożliwiły autorom wystąpień poznania opinii światowych ekspertów w tej dziedzinie.

Data opublikowania: 25.07.2019
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski