IV edycja Konkursu o Puchar Pytii

12 czerwca 2019 r., podczas debaty Optymalna Ordynacja Wyborcza 2023, organizowanej przez Fundację Służby Rzeczypospolitej i odbywającej się w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie, ogłosiliśmy wyniki IV Konkursu o Puchar Pytii za najlepsze sondaże w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Za najlepszy sondaż Kapituła uznała sondaż firmy CBM Indicator z dnia 24.05.2019 r., który był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej w metrykach: miejskiej (L_1), euklidesowej (L_2) oraz według kąta Bhattacharyyi, a także dawał podział mandatów najbliższy rzeczywistemu według wszystkich rozpatrywanych metryk. Ze względu jednak na znaczny błąd w oszacowaniu wyniku zwycięzcy (sięgający 5 punktów procentowych) Kapituła postanowiła nie przyznawać Złotego Pucharu Pytii, a jedynie Puchar Srebrny. Brązowe medale otrzymały firmy Estymator i IBRIS, których sondaże zajęły ex aequo miejsce drugie.

W kategorii prognoz Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: dla Marcina Palade (zwycięzcy w metrykach L_2 i L_INFTY) oraz dla firm PARR i Badania.pro (zwycięzcy w metryce L_1 oraz ex aequo z innymi według kąta Bhattacharyyi).

Protokół Konkursu

Szczegółowe wyniki

Data opublikowania: 08.12.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski