III edycja Konkursu o Puchar Pytii

7 grudnia 2018 r., podczas seminarium "Wybory samorządowe 2018. Media – Władza – Społeczeństwo", odbywającego się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ogłosiliśmy wyniki III Konkursu o Puchar Pytii za najlepsze sondaże w wyborach samorządowych.

Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed wyborami do sejmików Kapituła przyznała firmie IBRIS, której sondaż z dnia 19.09.2018 r. był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej we wszystkich czterech rozpatrywanych metrykach.

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie specjalne p. Marcinowi Palade, którego prognoza była porównywalna ze zwycięskim sondażem (jego prognoza była najbardziej trafna w metryce miejskiej i metryce euklidesowej, zaś sondaż IBRIS – w metryce Czebyszowa i według kąta Bhattacharyyi).

W kategorii wyborów prezydenckich w dużych miastach Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: dla firmy Millward Brown (której odległości od rzeczywistych wyników, uśrednione po wszystkich siedmiu dużych miastach, były najmniejsze według metryk: miejskiej, euklidesowej i Czebyszowa) oraz dla Instytutu Badań Samorządowych (którego odległości od rzeczywistych wyników, uśrednione po wszystkich siedmiu dużych miastach, były najmniejsze według kąta Bhattacharyyi, a także były najlepsze w największej liczbie rozpatrywanych kategorii).

Protokół Konkursu

Data opublikowania: 08.12.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski