Podział miejsc w Parlamencie Europejskim

 

W dniu 30 stycznia 2017 r.  Wojciech Słomczyński wziął udział, jako jeden z trzech ekspertów międzynarodowych, w warsztatach "The composition of the European Parliament", w ramach posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO), prezentując tam propozycję zmian w składzie PE oraz w systemie głosowania w Radzie UE opracowaną wspólnie z Karolem Życzkowskim (Instytut Fizyki UJ).

Transmisję z tego wydarzenia można znaleźć tutaj
- wystąpienie Wojciecha Słomczyńskiego od 45:00.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Degressive proportionality in the European Union, w: The Composition of the European Parliament, European Parliament, Committee on Constitutional Affairs, PE 583.117, February 2017.

G. Grimmett, F. Pukelsheim, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Composition of the European Parliament and voting in the Council, A Letter to the European Parliament, April 17, 2017.

Data opublikowania: 16.03.2017
Osoba publikująca: Anna Skórka

Fotorelacja

 

Debata poprzedzająca ogłoszenie wyników konkursu. Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA. Gdzie łatwiej przewiedzieć zwycięzcę? Od lewej: Jarosław Flis, Paweł Laidler, Roman Graczyk,Wojciech Słomczyński, Kazimierz Rzążewski, Jan Rokita.

Przemawia: Karol Życzkowski, przewodniczący Kapituły Konkursu

Ogłoszenie wyników: Wojciech Słomczyński. Po lewej: Robert Konieczny.

Wyróżnienie specjalne odbiera Paweł Predko z firmy IPSOS.

Wyróżnienia odbierają: Łukasz Pawłowski (Stan Polityki) i Paweł Matuszewski (Polityka w sieci). Po prawej: Katarzyna Mirocha, Jacek Sokołowski

Zwycięski Złoty Puchar Pytii w imieniu firmy Kantar odebrał: Wojciech Hołdakowski