Adam Gendźwiłł

 

jednostka:

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

email: a.gendzwill@uw.edu.pl

 

 

Zainteresowania badawcze:

  • demokracja lokalna, polityka samorządu terytorialnego
  • reguły wyborów i zachowania wyborcze
  • partie polityczne, systemy partyjne
  • metodologia badań społecznych

Przebieg kariery naukowej:

2008 - magisterium z geografii,  Uniwersytet Warszawski

2009 - magisterium z socjologii,  Uniwersytet Warszawski

2014 - stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii, Uniwersytet Warszawski

2011-2012 - stypendysta Fulbrighta, Northwestern University

strona www